تاريخچه :
بشر از زمان هاي بسيار دور به نيروي لايزال باد پي برده و سال ها بود كه از اين انرژي براي به حركت در آوردن كشتي ها و آسياب هاي بادي بهره مي گرفت. طي ساليان دراز ثابت شده است كه مي توان انرژي باد را به انرژي مكانيكي و يا انرژي الكتريكي تبديل كرد و مورد استفاده قرار داد. منابع تاريخي نشان مي دهند كه ساخت آسياب هادر ايران ،عراق، مصر، و چين قدمت باستاني داشته و در اين تمدن ها، از آسياب هاي بادي براي خرد كردن دانه ها و پمپاژ آب استفاده مي شده است. ايرانيان اولين كساني بودند كه در حدود 200 سال قبل از ميلاد مسيح براي آرد كردن غلات از آسيابهاي بادي با محور عموداستفاده مي كردند. بعداز ايران كشورهاي عربي و اروپايي به تقليد از ايرانيان اقدام به استفاده از انرژي باد كردند.در قرون وسطي،آسيابهاي بادي در ايتاليا،فرانسه و پرتقال متداول گرديده و كمي بعددر بريتانيا، هلند و آلمان نيز به كار گرفته شد.آسيابهاي بادي كه در اروپا ساخته مي شدند از نوع آسيابهاي محور افقي و چهارپره بودند كه براي آردكردن حبوبات و گندم به كار مي رفتند.توربين هاي بادي بطني كه شامل پره هاي متعدد هستند، بعدها متداول شدند، درآغاز قرن بيستم اولين توربين هاي بادي ساخته شدند. امروزه فعالترين كشورها در اين زمينه آلمان، اسپانيا، هندوستان و آمريكا هستند.

فرصت های سرمایه گذاری :
انرژی نو یا انرژی جایگزین به آن دسته از انرژی‌ها گفته می‌شود که برای تولیدشان از منابع بدون کربن استفاده می‌گردد؛ مانند انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی دریایی، زمین گرمایی، نیروگاه‌های آبی و کربن خنثی مانند زیست توده. از هیدروژن نیز که در پیل‌های هیدروژنی قادر به ذخیره انرژی است، به عنوان انرژی نو نام برده می‌شود.این نوع انرژی‌ها معایب سوخت‌های فسیلی مانند افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن و در نتیجه افزایش دمای کره زمین و تغییرات آب و هوایی و آلودگی زیست محیطی را ندارد علاوه بر این منابع تولید آن‌ها تمام ناشدنی و نامحدود است.ماهیت آنچه که یک منبع انرژی را در دسته انرژی های جایگزین قرار می دهد در طول زمان تغییر کرده است. امروزه به علت تنوع منابع انرژی و اهداف مختلفی که حامیان هریک از این انرژی ها دنبال می کنند، تعریف بسیاری از انواع انرژی به عنوان انرژی جایگزین محل مجادله است.توسعهٔ این نوع از انرژی‌ها با توجه به عوامل مختلف به‌ویژه هزینه اولیه و قیمت تمام شده بالا و نبود سیاست‌های حمایتی، با مشکلاتی مواجه‌است.توسعهٔ این نوع از انرژی‌ها با توجه به عوامل مختلف به‌ویژه هزینه اولیه و قیمت تمام شده بالا و نبود سیاست‌های حمایتی، با مشکلاتی مواجه‌است. بیایید با طبیعت دوست شویم.